Сградата се намира в сърцето на търговския и административен център на Бургас.

Всички помещения в сградата са отдадени под наем на следните наематели:

Изтегли пълно описание на сградата
Точно местоположение на сградата