Комплекс Сенс 2

Дом в затворен комплекс, облагороден и построен в съответствие с потребностите на съвременното домакинство. Намира се в гр.Черноморец, ул. “Христо Ботев“ №15.

Търговски площи

Търговски помещения в жилищна сграда в гр. Черноморец, ул. “Никола Вапцаров“ № 21.

Парцел

Парцел с площ от 755 кв.м. в с. Фазаново, обл. Бургас

Офис помещение

Помещение с площ от 400 кв.м. за офис в административна сграда в гр. Бургас, ул. “Транспортна“ №37.