Местоположение

гр. Черноморец, ул. “Никола Вапцаров” № 19-21.

Жилищната сграда е пусната в експолатация през 2008 г.

Четириетажна сграда, с два входа, подземни гаражи, асансьор. Състои се от 27 апартамента, 3 магазина и 15 гаража. Всички апартаменти и гаражи са продадени на клиенти от България, Русия, Германия и Дания.

Вижте местоположението на картата