Комплекс Сенс 2

Дом в затворен комплекс, облагороден и построен в съответствие с потребностите на съвременното домакинство. Намира се в гр.Черноморец, ул. “Христо Ботев“ №15.

Апартамент

Апартамент в гр. Черноморец, ул. Никола Вапцаров № 21, Вход А, 1ви надпартерен етаж. Сградата е въведена в експлоатация през 2008 г.

Търговски площи

Търговски помещения в жилищна сграда в гр. Черноморец, ул. “Никола Вапцаров“ № 21.

Парцел

Парцел с площ от 755 кв.м. в с. Фазаново, обл. Бургас

Офис помещение

Помещение с площ от 400 кв.м. за офис в административна сграда в гр. Бургас, ул. “Транспортна“ №37.

Хотел Сенс

гр. Черноморец, ул. “Пейо Яворов” № 9.

Реновиран семеен хотел. Въведен в експлоатация през 2001 г.