Комплекс Сенс 2

Дом в затворен комплекс, облагороден и построен в съответствие с потребностите на съвременното домакинство. Намира се в гр.Черноморец, ул. “Христо Ботев“ №15.

Апартамент

Апартамент в гр. Черноморец, ул. Никола Вапцаров № 21, Вход А, 1ви надпартерен етаж. Сградата е въведена в експлоатация през 2008 г.

Търговски площи

Търговски помещения в жилищна сграда в гр. Черноморец, ул. “Никола Вапцаров“ № 21.

Парцел

Парцел с площ от 755 кв.м. в с. Фазаново, обл. Бургас